Εκσυγχρονισμός Επιχείρησης μέσω LEADER ΤΑΠΤοΚ - ΠΑΑ 2014-2020 N. Θεσσαλονίκης

Τίτλος Πράξης: Εκσυγχρονισμός Επιχείρησης Παρασκευής και Εμπορίας Ζύμης (ΓΚΡΕΚΑ ΠΙΤΣΑ ΕΠΕ) στο ΒΙΠΑ Κουφαλίων
Κωδικός Πράξης: LD191-0048867
Προϋπολογισμός Πράξης: 242.359,34€
Διαχειριστική Αρχή: http://www.agrotikianaptixi.gr/el
ΕΦΔ: ΑΝΕΘ Α.Ο.Τ.Α.

Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου:

Το παρόν επιχειρηματικό σχέδιο έχει συνταχθεί με στόχο την ανάλυση και την μελέτη της βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου που επιθυμεί να υλοποιήσει η υφιστάμενη επιχείρηση Παρασκευής και Εμπορίας Ζύμης («ΓΚΡΕΚΑ ΠΙΤΣΑ ΕΠΕ») στο ΒΙΠΑ Κουφαλίων. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται από το 2007 στον κλάδο παραγωγής κατεψυγμένης ζύμης, πίτσας, πεϊνιρλί, κατεψυγμένων μακαρονιών, κλπ. Η επένδυση αφορά στην κατασκευή εργαστηρίου κατεψυγμένης ζύμης, πίτσας, πεϊνιρλί, και κατεψυγμένων μακαρονιών. Σκοπός του επενδυτικού σχεδίου είναι, λοιπόν, η δημιουργία μίας ποιοτικής επιχείρησης, η οποία επεκτείνεται και εκσυγχρονίζεται προκειμένου να καλύψει τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση που παρατηρείται στην περιοχή τα τελευταία χρόνια και να συνδράμει στη βελτίωση της υποδομής και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζει η περιοχή.

Στόχος της επιχείρησης είναι α) η διάθεση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εστίασης, β) η διεύρυνση και τον εμπλουτισμό των διαθέσιμων σχετικών προϊόντων διατροφής στην ευρύτερη περιοχή και γ)  η δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. Ο σχεδιασμός επέκτασης και εκσυγχρονισμού της επιχείρησης έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσει πρότυπο λειτουργίας επιχείρησης αυτού του τύπου στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Υπαίθρου του Ν. Θεσσαλονίκης.  

Αποτελέσματα

Μετά την υλοποίηση του προτεινόμενου Επενδυτικού Σχεδίου, η επιχείρηση θα προχωρήσει στην οργάνωση των διαδικασιών της, και θα εμφανίσει υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας. Ως άμεσο αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου εργαστηρίου κατεψυγμένης ζύμης, το οποίο θα προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας στους καταναλωτές. Ειδικότερα, η επιχείρηση, υλοποιώντας τις σχεδιαζόμενες δράσεις της υποβαλλόμενης επένδυσης / επιχειρησιακού σχεδίου (Ε/Σ), στοχεύει στα παρακάτω:

  • απόκτηση φήμης (δημιουργία brand-name/ αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματος).
  • παροχή  προϊόντων διατροφής υψηλής ποιότητας.
  • σύναψη υγιών-μακροχρόνιων συνεργασιών με τους προμηθευτές και τα κανάλια διανομής.
  • συνεχής εξέλιξη και αναβάθμιση του εξοπλισμού της.
  • σύναψη συνεργασιών με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις δευτερεύουσες υπηρεσίες (εστιατόρια, ξενοδοχεία, εταιρίες catering, κλπ)
  • συνεργασία με κρατικούς φορείς και κρατικές δομές (Νοσοκομεία, Ιδρύματα, κλπ)
  • αύξηση της απασχόλησης με τη δημιουργία 1 νέας θέσης εργασίας.